Izdana potrdila

 

Z. št.

Opis naloge

Naročnik

Podsistem

Datum izdaje

Opomba

1

Pregled in verifikacija skladnosti PGD s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF in TSI SRT) za projekt: "Nadgradnja železniškega odseka Poljčane - Pragersko, odsek Slovenska Bistrica - Pragersko"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Infrastruktura

09.04.2014

 

 

2

Pregled in verifikacija skladnosti PGD s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za projekt "Izgradnja 1,2 km 2. tira železniške proge Divača – Koper v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Infrastruktura

09.09.2014

 

3

Pregled in verifikacija skladnosti PGD s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za projekt "Izgradnja 1,2 km 2. tira železniške proge Divača – Koper v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna - odpornosti konstrukcij na prometne obremenitve"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

02.02.2015

 

4

Pregled in verifikacija skladnosti PGD s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za projekt "Drugi tir železniške proge Divača – Koper, odsek Črni Kal – Koper; za naslednje sklope:
- Trasa (proj.št. 3610/T)
- Premostitveni objekti (proj.št. 3610/PO)
- Nadgradnja obstoječe proge med Dekani in cepiščem Bivje (proj.št. 3610/R) 
odpornost konstrukcij na prometne obremenitve"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

23.3.2015

 

5

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI INF in TSI SRT) v fazi izvedbe za projekt "Nadgradnja železniškega odseka Poljčane - Pragersko, odsek Slovenska Bistrica - Pragersko".

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

02.10.2015

 

6

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost TSI INF v fazi izvedbe za projekt "Nadgradnja železniške proge Dolga Gora - Poljčane".

ZAG Slovenija

Infrastruktura

09.06.2016

Vključno z NP

7

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za objekt "Podvoz Prešnica v km 16+393 železniške proge Divača – cepišče Prešnica"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

29.07.2016

 

 

8

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za projekt "Vozna mreža, povratni vod, tirne naprave in SVTK naprave na postaji Koper tovorna - faza II, etapa D"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

29.07.2016 

Vključno z NP

9

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema Infrastruktura TSI INF za projekt "Postajališče Ravne na Koroškem na železniški progi št. 34 Maribor-Prevalje-drž.meja"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

20.10.2016

 

10

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (TSI PRM) za projekt "Postajališče Ravne na Koroškem na železniški progi št. 34 Maribor-Prevalje-drž.meja"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

27.10.2016

 

11

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za projekt "Gradnja izven nivojskega križanja - podvoz v km 2+797,82 železniške proge št. 60 Divača - Koper in ukinitev nivojskega križanja železniške proge v km 1+943"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

27.10.2016

 

12

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (TSI PRM) za projekt "Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje, postaja Rimske Toplice"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

27.10.2016

 

13

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (TSI PRM) za projekt "Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje, postaja Laško"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

27.10.2016

 

14

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za projekt "Ureditev parkirišča za osebna vozila ob železniški postaji Grobelno"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

11.11.2016

 

15

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (TSI PRM) za pojekt "Ureditev parkirišča za osebna vozila ob železniški postaji Grobelno"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

14.11.2016

 

16

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za projekt "Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje, postaja Rimske Toplice"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

22.11.2016

 

17

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za projekt "Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje, postaja Laško"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

22.11.2016

 

18

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za projekt "Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje, progovni odsek Rimske Toplice - Laško"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

21.12.2016

 

19

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za objekt: "Podhod P3 na postaji Divača (ul. G. Žiberne)"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

23.12.2016

 

20

Pregled in verifikacija skladnosti PGD s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema Infrastruktura (TSI INF) za projekt "Ureditev železniškega vozlišča Pragersko z ureditvijo železniške postaje Pragersko - faza 1"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

11.07.2017

 

21

Pregled in verifikacija skladnosti PZI s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za objekt "Izvennivojsko križanje Ljubljanske ul. v Mariboru z reg. žel. progo št. 34 Maribor – Prevalje – d.m. in progo št. 30-34 lok Tezno Maribor Studenci z ukinitvijo nivojskega prehoda v km 0+895 in rekonstrukcijo železniškega postajališča Maribor Tabor"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

28.07.2017

 

22

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) ter nacionalnimi predpisi za objekt "Novo železniško postajališče Novo mesto Šmihel na regionalni železniški progi št. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

05.09.2017

Vključno z NP

23

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) ter nacionalnimi predpisi za objekt "Novo železniško postajališče Lavrica na regionalni progi št. 80 d.m. – Metlika – Ljubljana"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

14.09.2017

Vključno z NP 

24

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) ter nacionalnimi predpisi vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za objekt "Novo železniško postajališče Dolgi most na progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m."

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

02.10.2017

Vključno z NP 

25

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za projekt "Ureditev železniškega postajališča in parkirnih prostorov za osebna vozila ob R3-742/4806 odsek Podpeč – Vnanje Gorice z ureditvijo regionalne ceste od P1 do P10"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

31.05.2018

 

26

Pregled in verifikacija skladnosti PGD s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za objekt »Izven nivojsko križanje R3-681/4006 Laško – Brezje – Šentjur in ureditev povezovalnih cest«

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

07.06.2018

 

27

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF in TSI PRM v fazi izvedbe za objekt: "Nadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje, postaja Laško"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

03.09.2018

 

28

Pregled in verifikacija skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost in nacionalnimi predpisi za gradnjo železniškega postajališča Dolgi most - faza načrtovanja in projektiranja – dopolnitev načrta z dvigalom za dostop na peron ob desnem tiru.

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

21.09.2018

Vključno z NP 

29

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za projekt "Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo podhoda na železniškem postajališču Štore"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

25.10.2018

 

30

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF, TSI PRM in nacionalnimi predpisi v fazi izvedbe za objekt "Novo železniško postajališče Novo mesto Šmihel na regionalni železniški progi št. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

12.11.2018

Vključno z NP 

31

Pregled in verifikacija skladnosti PGD s TSI INF in TSI SRT za 2. tir železniške proge Divača-Koper zaradi povečanja prereza servisne cevi predorov na velikost glavne cevi

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Infrastruktura

30.11.2018 

ES poročilo o oceni

32

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF, TSI PRM in nacionalnimi predpisi v fazi izvedbe za objekt "Novo železniško postajališče Lavrica na regionalni progi št. 80 d.m. – Metlika – Ljubljana"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

08.01.2019

Vključno z NP 

33

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF, TSI PRM in nacionalnimi predpisi v fazi izvedbe za objekt "Novo železniško postajališče Dolgi most na progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m."

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

28.05.2019

Vključno z NP 

34

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) ter nacionalnimi predpisi za "Nadgradnjo odseka proge Kranj-Jesenice na progi št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.", pododsek Kranj - Podnart

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

19.8.2019

Vključno z NP 

35

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) ter nacionalnimi predpisi za "Nadgradnjo odseka proge Kranj-Jesenice na progi št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.", pododsek Podnart - Lesce Bled

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

19.8.2019

Vključno z NP 

36

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) ter nacionalnimi predpisi za "Nadgradnjo odseka proge Kranj-Jesenice na progi št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.", pododsek Lesce Bled - Žirovnica

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

19.8.2019

Vključno z NP 

37

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) ter nacionalnimi predpisi za "Nadgradnjo odseka proge Kranj-Jesenice na progi št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.", pododsek Žirovnica - Slovenski Javornik

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

19.8.2019

Vključno z NP 

38

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) ter nacionalnimi predpisi za "Nadgradnjo odseka proge Kranj-Jesenice na progi št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.", pododsek Slovenski Javornik - Jesenice

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

19.8.2019

Vključno z NP 

39

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za "Nadgradnjo medpostajnega odseka Ljubljana – Brezovica na progi št. 50 Ljubljana – Sežana – d.m."

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

04.09.2019

 

40

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za projekt "Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. faza" - sklop 1

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

11.06.2019

 

41

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za projekt "Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. faza" - sklop 2 

RS - Ministrstvo za infrastrukturo 

Infrastruktura 

11.06.2019 

 

42

Peš in kolesarska povezava na cesti R3/635 od Doline med križiščem Rožna dolina in krožiščem – umestitev peš in kolesarske povezave obojestransko železniški nadvoz v Lescah - faza projektiranja in načrtovanja

Občina Radovljica

Infrastruktura

23.01.2020

 

43

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za "Nadgradnjo medpostajnega odseka Brezovica - Preserje na progi št. 50 Ljubljana – Sežana – d.m."

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

05.02.2020

 

44

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za projekt "Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. faza" - sklop 3

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

19.03.2020

 

45

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za objekt "Izven nivojsko križanje R3-681/4006 Laško – Breze – Šentjur in ureditev povezovalnih cest«

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

26.03.2020

 

46

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za objekt: "Nadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje, progovni odsek Rimske Toplice - Laško"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

10.04.2020

 

47

Pregled in verifikacija skladnosti izvedenih del s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (podsistem Infrastruktura) za nadgradnjo železniškega postajališča Štore

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

04.05.2020

 

48

Verifikacija PZI projektov za podsistem infrastruktura vključno z varnostjo v železniških predorih po evropskih tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v okviru javnega naročila »Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper«

2TDK, družba za razvoj projekta, d.o.o.

Infrastruktura

30.07.2020

 

49

Verifikacija podsistema Infrastruktura v zvezi z izpolnjevanjem zahtev TSI INF za ureditev podhoda za pešce v Pesnici v okviru nadgradnje železniške proge na odseku Maribor – Šentilj – d.m.

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

16.04.2021

 

50

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF in TSI PRM v fazi izvedbe za objekt: "Nadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje, postaja Rimske Toplice"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

27.10.2021

 

51

Verifikacija skladnosti projektne dokumentacije in izvedenih del v okviru rekonstrukcije železniške postaje Domžale s TSI in nacionalnimi predpisi

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

29.09.2021

 

52

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za objekt "Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. faza"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

17.12.2021

Spremenjeno (ver. 02 pod z.š. 56)

53

Verifikacija podsistema Infrastruktura v zvezi z izpolnjevanjem zahtev TSI INF za ureditev podhoda za pešce v Pesnici v okviru nadgradnje železniške proge na odseku Maribor – Šentilj – d.m.

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

04.04.2022

 

54

Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje žel. proge na odsekih Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled; Sklop 1: odsek Kranj-Podnart

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

19.08.2022

 

55

Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje žel. proge na odsekih Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled; Sklop 2: odsek Podnart-Lesce Bled (izdaja VIV)

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

 31.08.2022

 

56

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za objekt "Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. faza"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

15.11.2022

 

57

Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje žel. proge na odsekih Lesce Bled-Žirovnica, Žirovnica-Slo. Javornik in Slo. Javornik-Jesenice

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

28.02.2023

 

58

Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje žel. proge na odsekih Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled; Sklop 2: odsek Podnart-Lesce Bled (potrdilo ES o verifikaciji)

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

26.04.2023

 

59

Verifikacija skladnosti projektnih rešitev DGD/PZI in IzN za gradnjo podvoza in priključne ceste na območju železniškega postajališča Vnanje Gorice

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

18.05.2023

 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.